Muốn tham gia RESOC?

Đối với một đô thị với phát triển kinh tế và xã hội bền vững,

thân thiện và công bằng mang lại lợi ích cho tất cả mọi người!

GIỚI

Chúng tôi tin rằng Thành phố Crissier có thể trở thành một hình mẫu về chuyển đổi năng lượng, bảo vệ môi trường, đoàn kết, hỗ trợ các gia đình và người dễ bị tổn thương nhất, dịch vụ công chất lượng, hỗ trợ các DNVVN có trách nhiệm, tham gia dân chủ và phát triển đô thị. Đây là lý do tại sao chúng tôi, các thành viên của Đảng Xã hội, Đảng Xanh, Đảng Cánh tả Công nhân và Bình dân và Độc lập, đã thành lập Nhóm Sinh thái và Xã hội cho Crissier (RESOC).

Vào mùa xuân năm 2021, các thành phố tự trị Vaud đổi mới cơ quan chính trị của họ. Nếu, giống như chúng tôi, bạn muốn Crissier trở thành một nơi tốt để sống, nơi mọi người đều tìm thấy vị trí của mình và có thể phát triển, hãy tham gia với chúng tôi và cùng nhau xây dựng một cộng đồng bền vững và đoàn kết hơn!

DANH SÁCH SINH THÁI

Tình trạng khẩn cấp về khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và giảm thiểu ô nhiễm do giao thông gây ra là trọng tâm của các mối quan tâm của chúng tôi.

Mục tiêu của chúng tôi

Đảm bảo chuyển đổi năng lượng

Cải tiến an ninh của các cơ sở người đi bộ và củng cố mạng lưới đường dẫn chu kỳ

Tạo một số khu phúc lợikhu vực giới hạn ở 30km / h

Thiết lập một kế hoạch khí hậu cho đô thị

XÃ HỘI

Chúng tôi muốn mọi người tìm thấy vị trí của mình trong một thành phố thống nhất, đa văn hóa và khoan dung.

Mục tiêu của chúng tôi

Tăng thêm sô lượng của nhà trẻ và nhà trẻ

Kéo dài giờ mở cửa trong cơ sở trường học

Khuyến khích cung cấp nhà ở giá thuê phải chăng

Đảm bảo Đa dạng trong các khu phố mới 

CHO NGƯỜI KHỦNG HOẢNG

Chúng tôi hỗ trợ phát triển đô thị bền vững, gắn kết mối quan tâm của người dân và đảm bảo chất lượng cuộc sống của chúng ta. 

Mục tiêu của chúng tôi

Duy trì và củng cố dịch vụ cho người dân (thư viện, ngoại khóa, cuộc sống cộng đồng, công viên công cộng, v.v.)

Hỗ trợ thương mại địa phương và các doanh nghiệp vừa và nhỏ có trách nhiệm

Tăng cường cuộc sống hàng xómmạng lưới

Đảm bảo một sự tham gia hiệu quả của người dân đến sự phát triển của Crissier

Một liên minh gồm 3 đảng và cánh tả độc lập

Đảng Xã hội, Đảng Xanh, Đảng Công nhân Bình dân và những người cánh tả độc lập đang hợp lực để thúc đẩy và bảo vệ tốt hơn các giá trị mà họ yêu quý vì lợi ích chung. Cùng với bạn, chúng tôi cam kết đảm bảo một tương lai thanh bình, công bằng và hài hòa cho Thành phố Crissier.

Mạng xã hội

MỘT SỐ CON SỐ

Số lượng dân cư

Số lượng công việc toàn thời gian tương đương

Số học sinh bắt buộc đi học