Vill du gå med i RESOC?

För en kommun med hållbar ekonomisk och social utveckling,

vänlig och rättvis som gynnar alla!

OM

Vi är övertygade om att kommunen Crissier kan bli en modell när det gäller energiomvandling, miljöskydd, solidaritet, stöd för de mest utsatta och familjer, kvalitativ offentlig service, stöd för ansvarsfulla små och medelstora företag, demokratiskt deltagande och stadsutveckling. Det är därför vi, medlemmar av socialistpartiet, De gröna, arbetarna och det folkliga och oberoende vänsterpartiet, har skapat den ekologiska och sociala gruppen för Crissier (RESOC).

Våren 2021 förnyar Vaud-kommunerna sina politiska myndigheter. Om du, precis som vi, vill att Crissier ska vara ett bra ställe att bo, där alla hittar sin plats och kan blomstra, gå med oss ​​och låt oss tillsammans bygga ett mer hållbart och enat samhälle!

EKOLOG

Klimatnödet, bevarandet av biologisk mångfald och minskningen av föroreningar orsakade av trafik är kärnan i våra bekymmer.

Våra mål

Se till att energisk övergång

Förbättra anläggningarnas säkerhet fotgängare och stärka nätverket av pister cyklar

Skapa några gemenskapszoner och områden begränsade till 30 km / h

Ställ in en klimatplan för kommunen

SOCIAL

Vi vill att alla ska hitta sin plats i en enad, mångkulturell och tolerant gemenskap.

Våra mål

Öka antalet plantskola och plantskola

Förläng öppettiderna i skolan

Uppmuntra tillgången på bostäder prisvärda hyror

Garantera Mångfald i nya stadsdelar 

FÖR CRISSIER

Vi stöder hållbar stadsutveckling, som integrerar befolkningens oro och garanterar vår livskvalitet. 

Våra mål

Underhålla och stärka tjänster till befolkningen (bibliotek, fritid, samhällsliv, offentliga parker, etc.)

Stöd lokal handel och ansvarsfulla små och medelstora företag

Stärka grannskapslivet och nätverk

Garanti a effektivt deltagande av befolkningen till utvecklingen av Crissier

En allians av tre partier och oberoende vänster

Socialistpartiet, de gröna, det folkliga arbetarpartiet och oberoende vänsterföreningar går samman för att bättre främja och försvara de värderingar som de tycker om till förmån för det allmänna bästa. Tillsammans med dig är vi engagerade i att garantera en fridfull, rättvis och harmonisk framtid för kommunen Crissier.

Sociala nätverk

NÅGRA NUMMER

Invånarantal

Antal heltidsjobb

Antal elever i grundskolan