RESOC

Qui sommes-nous? 

Në nëntor 2020, anëtarët e Partisë Socialiste, të Gjelbrit, Partisë Popullore të Punëtorëve dhe të pavarur të lënë pa prejardhje partiake krijuan Grupin Ekologjik dhe Social për Crissier (RESOC). RESOC koordinon përpjekjet e këtyre grupeve dhe qytetarëve në mënyrë që të promovojë, midis banorëve të Crissier, një zhvillim të qëndrueshëm, shoqëror dhe të barabartë ekonomik dhe shoqëror që përfiton të gjithë. Anëtarët e RESOC angazhohen që të mbrojnë konkretisht këto vlera duke iu përkushtuar Këshillit Bashkiak, Komisioneve dhe Komunës. Bashkohuni me ne dhe përfshihuni së bashku!

Komiteti i shoqatës RESOC

Komiteti i RESOC aktualisht përbëhet nga gjashtë anëtarë.

Buckwheat Oriane

President

Djouad Souyad

Nënkryetari

Gilles Descloux

Sekretar

Alexandre brélaz

Arkëtar

Remi Shvajzer

anëtar

Celine Jonneret

anëtar