RESOC

Kim jesteśmy? 

W listopadzie 2020 r.członkowie Partii Socjalistycznej, Zielonych, Ludowej Partii Robotniczej i lewicowi niezależni przedstawiciele bez linii partyzanckiej utworzyli Grupę Ekologiczno-Społeczną Crissier (RESOC). RESOC koordynuje wysiłki tych grup i obywateli w celu promowania wśród mieszkańców Crissier zrównoważonego, towarzyskiego i sprawiedliwego rozwoju gospodarczego i społecznego, z korzyścią dla wszystkich. Członkowie RESOC zobowiązują się do konkretnej obrony tych wartości, zobowiązując się przed Radą Miejską, Komisjami i Gminą. Dołącz do nas i zaangażuj się razem!

Komitet stowarzyszenia RESOC

Obecnie komitet RESOC składa się z sześciu członków.

Oriane Gryka

Prezydent

Djouad Souyad

Wiceprezydent

Gilles Descloux

sekretarka

Alexandre brélaz

Skarbnik

Remi Schweizer

członek

Celine Jonneret

członek