Nasi przedstawiciele w komisjach gminnych, urzędach i komisjach międzygminnych

Biuro Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

2021-2022

Daniel Schlaefli

Zastępca kontrolera

2021-2022

Deborah Hernandez

Przywódca grupy

Oriane Gryka

Opłata za zarządzanie

członek

Emmanuel Mayer

członek

Snezana Olela

członek

Bernard Barmaz

Zastępca członka

Celine Jonneret

Komitet Finansowy

członek

Oriane Gryka

członek

Djouad Souyad

Zastępca członka

Olivier Ramel

Komisja Planowania i Środowiska

członek

Remi Schweizer

członek

Michael Correvon

członek

Michela Waltera

Zastępca członka

Boris Gasic.

Podatkowa komisja odwoławcza

członek

Wembo Jah Olela

członek

Bernard Barmaz

członek

Remi Schweizer

Zastępca członka

Michela Waltera

Komisja Petycji

członek

Eleonora Arnaud

Zastępca członka

Lucie Gonet

Komisja / przedstawicielstwo międzygminne

Delegat do Stowarzyszenia Regionalnego ARASOL

Pascal maeder

Delegat do Wojewódzkiej Organizacji Ochrony Ludności

Alexandre brélaz

Delegat do Międzygminnego Stowarzyszenia Policji Zachodniej

Djouad Souyad

Delegat do Rady Zarządzającej Crissier

Lucie Gonet