Wat gebeurt er in de gemeenteraad?

Hieronder vind je onze samenvattingen van de sessies en onze postulaten, interpellaties, vragen en alles!

Gemeenteraad van 10 december 2021

Belangrijkste acties van de RESOC-groep tijdens deze sessie:

  • We vroegen de gemeente naar de huidige situatie voorschoolse plaatsen (kinderdagverblijf) en op haar voornemens door haar aan te moedigen het aanbod aanzienlijk te verhogen.
  • We hebben de begroting voor 2022 aanvaard, maar betreuren de terughoudendheid ervan in het licht van klimaatproblemen. We spraken de wens uit, opgepakt door de financiële commissie en aanvaard door de gemeente, dat nu elk jaar een hoofdstuk samenvat nieuwe klimaatinitiatieven.
  • Na een RESOC-postulaat dat door een grote meerderheid van de Raad is aanvaard, zal de gemeente onderzoeken of hiaten in het openbaar vervoernetwerk in delen van Crissier. Het is tijd om bepaalde delen van onze gemeente beter te bedienen!
  • In het kader van het project tot herziening gemeentelijke energie- en klimaatsubsidies hebben wij de gemeente gevraagd naar deze voornemens in relatie tot de mechanische fietsen.

Gemeenteraad van 8 november 2021

Belangrijkste acties van de RESOC-groep tijdens deze sessie:

  • We ondersteunden de oprichting van een nieuwe adviescommissie milieu en duurzame ontwikkeling. We zetten ons ervoor in om het energie- en klimaatbeleid van onze gemeente een boost te geven.
  • Voor meer animatie in onze straten en om lokale producenten en ambachtslieden een nieuwe uitlaatklep te bieden, hebben we een postulaat opgesteld voor het creëren van een rondtrekkende markt in Crissier. Dit postulaat is met quasi unanimiteit van de Raad teruggegeven aan de gemeente.
  • Bezorgd over de situatie van het Office de la bevolking (waar de sluitingen elkaar opvolgen) en de Dienst Ruimtelijke Ordening (die sinds de zomer vier ontslagen heeft geregistreerd), hebben we een interpellatie ingediend met het verzoek om opheldering en '' ervoor te zorgen dat diensten aan de bevolking zijn gegarandeerd.
  • Wij hebben de gemeente ondervraagd over de situatie en arbeidsomstandigheden van gastvrij in een familiale omgeving (dagmoeders) op het grondgebied van de gemeente.