RESOC

Kdo jsme? 

V listopadu 2020 vytvořili členové Socialistické strany, Zelených, Lidové dělnické strany a nezávislé levice bez partyzánské linie, Ekologickou a sociální skupinu pro Crissier (RESOC). RESOC koordinuje úsilí těchto skupin a občanů s cílem podpořit mezi obyvateli Crissier udržitelný, veselý a spravedlivý ekonomický a sociální rozvoj, který bude ku prospěchu všem. Členové RESOC se zavazují konkrétně hájit tyto hodnoty tím, že se zavazují k městské radě, komisím a magistrátu. Připojte se k nám a zapojte se společně!

Výbor sdružení RESOC

Výbor RESOC má v současné době šest členů.

Oriane pohanka

Prezident

Djouad Souyad

Víceprezident

Gilles Descloux

Sekretářka

Alexandre brélaz

Pokladník

Remi Schweizer

člen

Celine Jonneret

člen