Lucie Gonet

  • Rođen 1980. godine
  • Učitelju
  • Općinski vijećnik, Odbor za predstavke
  • Majka dvoje djece
  • Član Odbora za predstavke
  • Član profesionalne četvrti Vijeća za uspostavu Penthalaz-Venoge
  • Potpredsjednik Crissier Fanfare
  • Član APV-a (seljaci Vaudois, odjel Crissier)
  • Stanovnik okruga Center

Moje ime je Lucie Gonet i imam 40 godina. Oženjena sam, učiteljica i majka dvoje mladih tinejdžera. Kao općinski vijećnik od 2. godine, cijenim bogate i raznolike demokratske rasprave između različitih stranaka Crissiera. 

Učestvovati u opštinskom veću znači biti glasnogovornik stanovnika sa kojima radim. Dakle, želio bih ponuditi što većem broju stanovnika bolji kvalitet života u našem gradu. Da bi se to postiglo, urbani razvoj Crissiera mora posebno uključivati ​​veće aktivno učešće stanovništva.  

Muzika ima važnost u mom životu: zaista već dugo sviram u redovima Fanfare de Crissier sa svom porodicom. Nema potrebe da me ubeđujete da opština mora da nastavi sa finansijskom podrškom lokalnoj kulturnoj i sportskoj infrastrukturi i udruženjima. Oni animiraju našu opštinu i omogućavaju mladima i starijima da uspostavljaju veze, dijele ili razvijaju strasti!