Pridružite se RESOC-u!

RESOC komitet će vas kontaktirati da završite registraciju kao člana RESOC-a.

Za općinu sa održiv, prijateljski i pravičan ekonomski i društveni razvoj koji koristi svima!

10 + 10 =