Šta se dešava u Općinskom vijeću?

Ispod ćete naći naše sažetke sesija i naše postulate, interpelacije, pitanja i sve!

Gradsko vijeće od 8

Glavne akcije RESOC grupe tokom ove sesije:

  • Podržali smo stvaranje novog savjetodavna komisija za okoliš i održivi razvoj. Mi ćemo se posvetiti tome da podstaknemo energetsku i klimatsku politiku naše opštine.
  • Za više animacije na našim ulicama i da ponudimo novi prodajni prostor lokalnim proizvođačima i zanatlijama, napravili smo postulat za stvaranje putujuća pijaca u Crissieru. Ovaj postulat je kvazi-jednoglasno Vijećem vraćen Općini.
  • Zabrinuti zbog situacije u Uredu za stanovništvo (gdje zatvaranja slijede jedno za drugim) i u Odjeljenju za planiranje (koji je od ljeta prijavio četiri ostavke), podnijeli smo interpelaciju u kojoj tražimo objašnjenja i '' osiguravamo da usluge stanovništvu su zagarantovane.
  • Ispitali smo Opštinu o stanju i uslovima rada dobrodošlica u porodičnom okruženju (dnevne majke) na teritoriji opštine.