Šta se dešava u Općinskom vijeću?

Ispod ćete naći naše sažetke sesija i naše postulate, interpelacije, pitanja i sve!

Općinsko vijeće od 29

Glavne akcije RESOC grupe tokom ove sesije:

 • Na inicijativu predstavnika RESOC-a, odbor za životnu sredinu predložio je postavljanje postulata hitne akcije za smanjenje uticaja na klimu naše općine (smanjenje grijanja, potrošnje mesa itd.). Tekst je prihvaćen velikom većinom (49 za, 3 protiv, 6 uzdržanih).

 • Komuna može djelovati u društvenim pitanjima. Vijeće je usko prihvatilo (27 za, 26 protiv, 6 uzdržanih) postulat RESOC-a kojim se Općina poziva da razmisli o uspostavljanjuIndividualna stambena pomoćt u Crissieru, finansijska podrška porodicama sa posebno skromnim primanjima za koje kirija predstavlja veliki dio budžeta.

 • Crissier ima potrebno više opštinskog osoblja da zadovolji potrebe rastuće i diverzificirajuće populacije! RESOC je to sinoć podsjetio, a Općina je obećala/spomenula obaveze da će "ispuniti zahtjeve".

Općinsko vijeće od 29

Glavne akcije RESOC grupe tokom ove sesije:

 • Sa zadovoljstvom primamo na znanje da kao odgovor na naš decembarski postulat, Općina najavljuje proučavanje varijanti sa TL za poboljšanje usluge u TP na Općini, a posebno u sjevernim okruzima.
 • Resoc obavještava o konstituisanju Komisije za životnu sredinu i održivi razvoj kojom predsjedava. Njegov prvi mandat biće da doprinese reviziji opštinskog podsticajnog fonda za uštedu energije i razvoj obnovljivih izvora energije, sa ciljem jačanja podrške koja se daje stanovnicima u njihovom delovanju povoljnom za životnu sredinu (paneli solarni paneli, električni bicikli, itd.)

Općinsko vijeće od 10

Glavne akcije RESOC grupe tokom ove sesije:

 • Pitali smo Općinu o trenutnoj situaciji predškolskih mjesta (dnevni boravak) i o svojim namjerama ohrabrujući ga da značajno poveća ponudu.
 • Prihvatili smo budžet za 2022., ali žalimo zbog njegove stidljivosti pred klimatskim pitanjima. Izrazili smo želju, koju je prihvatila Komisija za finansije i prihvatila Opština, da svake godine sada jedno poglavlje rezimira nove klimatske inicijative.
 • Slijedom postulata RESOC-a koji je prihvatila velika većina Vijeća, Općina će razmotriti praznine u mreži javnog prevoza u dijelovima Crissiera. Vrijeme je da bolje služimo pojedinim područjima naše općine!
 • U vezi sa projektom remonta opštinskih energetskih i klimatskih subvencija, ispitali smo Opštinu o ovim namerama u vezi sa mehanički bicikli.

Gradsko vijeće od 8

Glavne akcije RESOC grupe tokom ove sesije:

 • Podržali smo stvaranje novog savjetodavna komisija za okoliš i održivi razvoj. Mi ćemo se posvetiti tome da podstaknemo energetsku i klimatsku politiku naše opštine.
 • Za više animacije na našim ulicama i da ponudimo novi prodajni prostor lokalnim proizvođačima i zanatlijama, napravili smo postulat za stvaranje putujuća pijaca u Crissieru. Ovaj postulat je kvazi-jednoglasno Vijećem vraćen Općini.
 • Zabrinuti zbog situacije u Uredu za stanovništvo (gdje zatvaranja slijede jedno za drugim) i u Odjeljenju za planiranje (koji je od ljeta prijavio četiri ostavke), podnijeli smo interpelaciju u kojoj tražimo objašnjenja i '' osiguravamo da usluge stanovništvu su zagarantovane.
 • Ispitali smo Opštinu o stanju i uslovima rada dobrodošlica u porodičnom okruženju (dnevne majke) na teritoriji opštine.